Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

“Linyi Win-Win Machinery Co., Ltd” (gysgaça “Ntek”) Hytaýyň Şandong welaýatynyň Linýi şäherinde ýerleşýän 2009-njy ýylda döredildi.Garaşsyz zawod 18,000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär we her ýyl satuw mukdaryny goldamak üçin alty sany professional önümçilik liniýasy bar.

Ntek, sanly UV printerlerini işläp düzmekde, öndürmekde we paýlamakda ýöriteleşen UV sanly çap maşynlaryny onlarça ýyllap öňdebaryjy öndüriji we eksport ediji.Indi printer seriýamyzda UV Flatbed printeri, rulonly printer üçin UV Flatbed we UV Hybrid printeri, şeýle hem akylly UV printeri bar.Täze önüm täzelikleri üçin hünär gözleg we ösüş merkezi, şeýle hem müşderiler üçin öz wagtynda hyzmaty üpjün etmek üçin müşderiler üçin satuwdan soňky hyzmat topary onlaýn goldaw berýär.

HABARLAR

habarlar01

“Linyi Win-Win Machinery Co., Ltd.”

“Linyi Win-Win Machinery Co., Ltd” (gysgaça “Ntek”) Hytaýyň Şandong welaýatynyň Linýi şäherinde ýerleşýän 2009-njy ýylda döredildi.Garaşsyz zawod 18,000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär we her ýyl satuw mukdaryny goldamak üçin alty sany professional önümçilik liniýasy bar.

UV printeriniň näsazlygyna sebäp bolup biljek sekiz erbet endik
Hil syýa hilini pes hilli çalyşyň ...
1. Ulanylan syýa, UV syýa: UV tekiz printerler ...
1. Professional tehniki gözlegler we de ...