Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Biz hakda

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

“Linyi Win-Win Machinery Co., Ltd.” (gysgaça “Ntek”) Hytaýyň Şandong welaýatynyň Linyi şäherinde ýerleşýän 2009-njy ýylda döredildi.Garaşsyz zawod 18,000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär we her ýyl satuw mukdaryny goldamak üçin alty sany professional önümçilik liniýasy bar.

Ntek, sanly UV printerlerini işläp düzmekde, öndürmekde we paýlamakda ýöriteleşen UV sanly çap maşynlaryny onlarça ýyllap öňdebaryjy öndüriji we eksport ediji.Indi printer seriýamyzda UV Flatbed printeri, rulonly printer üçin UV Flatbed we UV Hybrid printeri, şeýle hem akylly UV printeri bar.Täze önüm täzelikleri üçin hünär gözleg we ösüş merkezi, şeýle hem müşderiler üçin öz wagtynda hyzmaty üpjün etmek üçin müşderiler üçin satuwdan soňky hyzmat topary onlaýn goldaw berýär.

Ntek sanly çaphana 2012-nji ýyldan bäri eksport edildi, müşderilerimiz tarapyndan giňden wasp edildi we ykrar edildi, printerlerimiz Aziýa, Europeewropa, Awstraliýa we Afrika ýurtlarynyň 150-den gowrak ýurduny garşy alýar.

11

Ntek UV printerleri mahabat, gol, bezeg, aýna, senetçilik we beýleki pudaklarda giňden ulanyldy.Tehnologiki innowasiýalary güýçlendirýäris, sarp ediş çykdajylaryny optimallaşdyrýarys we müşderimiz üçin iň oňat hilli UV sanly çap maşynlaryny we dürli pudaklarda dürli talaplara laýyklykda käbir giňişleýin çözgütleri döretmäge çalyşýarys.

 Ntek kämillik düşünjesini goldaýar we UV çap enjamlary pudagynda iň ynamdar marka bolmak üçin önümiň hilini yzygiderli ýokarlandyrýar.Senagat çaphana gözleglerine we innowasiýalaryna we çaphana pudagynyň sagdyn ösüşine goldaw bermäge dowam ederis.

Kompaniýanyň gat meýdany 20000㎡

Ofis merkezi 4000㎡

Önümçilik merkezi 12000㎡

Müşderileriň topar suraty

Şahadatnama