Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

3321R Uly format YC3321R UV gibrid printer rulony, rulon çap ediji maşyna

Gysga düşündiriş:

Industrialaponlar senagat önümçiligi üçin Ricoh GEN5 başyny import etdi.

CMYK W LC LM we ýalpyldawuk ýer we ýokary hilli çap etmek üçin lak goşmaça.

Gaty materiallar bilen platforma zeper ýetirmezlik üçin gaty anodlaşdyrylan vakuum platformasy.

Çap edilýän metbugatyň galyňlygyny awtomatiki kesgitlemek üçin awtomatik beýikligi kesgitlemek tehnologiýasy.

Tozan syýa gaçmagynyň öňüni almak üçin awtomatiki statiki dizaýn.

Çap ediji wagon bilen materialyň arasynda çaknyşmak howpundan gaça durmak üçin ösen çap kellesi heläkçilige garşy ulgam.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

详情

Önümiň beýany

Ntek YC3321R UV gibrid printer, ýokary takyklyk we ýokary tizlikli senagat printeridir, ultra giň çap görnüşi 3,3 metre çenli, UV tekiz tekizleýiş we rulon printeri diýlip atlandyrylýar, UV tekiz printeriň esasynda rulon materialynyň işini goşýar öň tarapynda, ogoşa maksatly ne maşyntekiz materiallar we rulon materiallaryny çap etmek üçin.

UV gibrid printerimiz, import edilen asyl ýapon dilini kabul edýärsenagat derejesi çalRikohG5 / G6 poslamaýan polatdan içerki ýyladyşkellesibilentizliginde we çözgüdinde ýokary öndürijilik, kostýumbaşarýaruzak wagtlap işlemek, 24 sagat işlemek.Ricoh Gen5 kellesiniň syýa damjasy 7-35pl, Ricoh Gen6 kellesi 5-15pl, has ýokary çap çözgüdi we has çalt çap tizligi bilen.

“Ricoh Gen6” kellesi bilen printer ýokary enjamlaşdyrylarkonfigurasiýasy liner motor we metal kodlaýjy zolak, şonuň üçin Ricoh Gen6 kellesiniň çap tizligi Ricoh Gen5 kellelerinden 40% çalt bolar.8 reňkli çap etmek bilenCMYK W LC LM we lakislege baglyýalpyldawuk ýer we ýokary hilli çap etmek üçin.Çap önümleri 2-16 kelleli bolup, senagat önümçiligini amala aşyrmak üçin sagatda 80 inedördül kilometre çenli ýokary tizlikli çap edilip bilner.

Our UVgibrid printer aşol bir wagtyň özünde çap etmek üçin ýokary hilli kauçuk rolik dopt ediň, bu materialyň gyrmyzy we ýoldan çykmazlygyny kepillendirýär.Çaknyşyklara garşy ulgam, awtomatiki beýikligi kesgitleýji enjam, hard abaş atdyvakuumplatform, anti-statik funksiýa we hasaba alyş pin hökmany. I bilen printerimizönümçilik derejesindäki agyr ýük gurluşytakyklykwe çap edilende durnuklylyk.

UV gibrid printerimiz giňden çap edilip bilneraýna, keramiki kafel, PVX, alýumin list, agaç MDF tagtasy, metal panel, bellik tagtasy, akril panel, kagyz tagta, köpük tagtasy, gasynlanan karton, deri, banner flex, kanwas, tor kagyzy, stiker, diwarkagyzwe ş.m.Webezeg pudagynda, aýna senagatynda, mahabat we alamatlar pudagynda, deri, mebel we keramika pudagynda we ş.m.

Biziň sergimiz we toparymyz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň