Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

UV tekiz printer

 • UV, Gh2220 çap kellesi CMYK Lc Lm ak we lak bilen Flatbed Printeri alyp bardy

  UV, Gh2220 çap kellesi CMYK Lc Lm ak we lak bilen Flatbed Printeri alyp bardy

  Qualityaponlar ýokary hilli we çalt çap etmek üçin çap kellesini import etdiler.

  Yalpyldawuk ýer we ýokary hilli çap etmek üçin CMYK ak we lak islege bagly

  Negativeokary takyklygy üpjün etmek üçin negatiw basyş ulgamy täzelendi

  PVC, köpük tagtasy, akril list we ş.m. ýaly çeýe mediany saklamak üçin vakuum düşegi.

  Mahabat we bellik senagaty we bezeg pudagyndaky programmalar

  Aýna, metal, keramiki plitkalar, PVX, akril, deri, plastmassa, agaç we ş.m.

  Silindr çüýşeleri, aýlaw gurallary bilen çap edilýän käseler

 • UV tekiz agaç çap ediji maşyn YC2513L

  UV tekiz agaç çap ediji maşyn YC2513L

  • Japaneseaponlar senagat önümçiligi üçin Ricoh Gen5 / Ricoh Gen6 başlyklaryny import etdiler

  • CMYK W LC LM we ýalpyldawuk ýer we ýokary hilli çap etmek üçin lak goşmaça

  • Y okunyň iki tarapynda sinhron işleýän goşa derejeli takyk nurbat çybygyny kabul etmek

  • Çap edilýän metbugatyň galyňlygyny awtomatiki kesgitlemek üçin awto beýikligi kesgitlemek tehnologiýasy

  • Uçýan tozan syýa damjalarynyň öňüni almak üçin awtomatiki anti-statiki dizaýn

  • Çap ediji wagon bilen materialyň arasynda çaknyşmak howpunyň öňüni almak üçin ösen çap kellesi heläkçilige garşy ulgam

 • Speedokary tizlikli köp reňkli köpugurly senagat inkjet keramiki plastinka çap ediji maşyn

  Speedokary tizlikli köp reňkli köpugurly senagat inkjet keramiki plastinka çap ediji maşyn

  Önümiň modeli YC2513 Çap ediş tehnologiýasy Talap edilýän piezo elektrik Çap ediş dolandyryşy Çap ediş naprýa .eniýesi programma üpjünçiligini sazlap bolýan Çap görnüşi Ricoh Gen5 Çap belgisi 2-8 Syýa häsiýetnamalary UV bejeriş syýa ink rezerwuarlary 20000-den gowrak LED UV çyrasy çap edilende çybynda doldurylýar. - ömri Reňk Dolandyryşy ICC esasly reňk, egriler we dykyzlygy sazlamak Çap ediş tertibi CMYK W Lak islege görä 10-12sqm / sag Arassalaýyş ulgamy Awtomat ...
 • 2030L Inkjet printer gasynlanan guty çap ediji uv printer satylýar

  2030L Inkjet printer gasynlanan guty çap ediji uv printer satylýar

  Industrialaponlar senagat önümçiligi üçin “Ricoh” çaphanasyny import etdiler

  CMYK W LC LM we ýalpyldawuk ýer we ýokary hilli çap etmek üçin lak goşmaça

  3D nagyş effektleri çap etmek tehnologiýasy bar

  Çap edilýän metbugatyň galyňlygyny awtomatiki kesgitlemek üçin awtomatik beýikligi kesgitlemek tehnologiýasy

  Tozan syýa gaçmagynyň öňüni almak üçin awtomatiki statiki dizaýn (islege görä)

  Çap ediji wagon bilen materialyň arasynda çaknyşmak howpundan gaça durmak üçin ösen çap kellesi heläkçilige garşy ulgam

 • 2030H CMYK 4 reňkli PVC senagat inkjet UV tekiz çaphana enjamynyň bahasy

  2030H CMYK 4 reňkli PVC senagat inkjet UV tekiz çaphana enjamynyň bahasy

  NTEK YC2030H UV printer, ýokary takyklygy we şahsylaşdyrylan talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen gaýtadan işleýän kärhanalar üçin ýörite döredilen ýokary takyk UV tekiz printeriň bir görnüşidir.Japaneseapon Epson DX5 / DX7 / XP600 kelleleri bilen 180 burun 6 ýa-da 8 kanal bar.3.5 Pikoliter kellesi ýokary takyk çap etmegi üpjün edýär.VOC däl daşky gurşaw UV bejeriş syýa, düşnükli we ajaýyp çap ediş hili, birkemsiz reňk ýok, garyşyk reňk ýok, suw geçirmeýän, aşaga çydamly.bu täze tre ...
 • 2513H Ntek Iň täze 3D printer aýna surat UV çap maşynynyň bahasy

  2513H Ntek Iň täze 3D printer aýna surat UV çap maşynynyň bahasy

  Japaneseapon Epson DX5 / DX7 / XP600, Ricoh GH2220 / Gen5 ýa-da Toshiba CE4 kellesi bilen enjamlaşdyrylan

  Yalpyldawuk ýer we ýokary hilli çap etmek üçin CMYK ak we lak islege bagly

  PVC, köpük tagtasy, akril list we ş.m. ýaly çeýe mediany saklamak üçin vakuum düşegi.

  Ak syýa garyş funksiýasy we syýa derejesindäki duýduryş funksiýasy bilen

  Highokary takyk sessiz liner gollanma demir ýoluny, uzak hyzmat möhletini, ýokary durnuklylygy ulanyň

  Deri, plastmassa, agaç, aýna, metal, keramiki plitkalar, PVX, akril we ş.m.

 • 3321L uv ululygy 7 reňkli atyr çüýşeleri printer tekiz uv köpük tagtasy giň formatda metal kartoçka çap etmek

  3321L uv ululygy 7 reňkli atyr çüýşeleri printer tekiz uv köpük tagtasy giň formatda metal kartoçka çap etmek

  Industrialaponlar senagat önümçiligi üçin Ricoh GEN5 başyny import etdi

  CMYK W LC LM we ýalpyldawuk ýer we ýokary hilli çap etmek üçin lak goşmaça

  Gaty materiallar bilen platforma zeper ýetirmezlik üçin gaty anodlaşdyrylan vakuum platformasy

  Çap edilýän metbugatyň galyňlygyny awtomatiki kesgitlemek üçin awtomatik beýikligi kesgitlemek tehnologiýasy

  Tozan syýa gaçmagynyň öňüni almak üçin awtomatiki statiki dizaýn

  Çap ediji wagon bilen materialyň arasynda çaknyşmak howpundan gaça durmak üçin ösen çap kellesi heläkçilige garşy ulgam