Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Kompaniýanyň taryhy

5

2009.11

Linyi Win-Win Machinery Co.

2010.3

Ilkinji CNC Router oýma maşyn 1325 çykdy

2010. 5

Aýna laminasiýa enjamy 1824 aýna önümçilik meýdanyna çykdy.

2011. 6

Ilkinji UV tekiz printer YC2513 senagat önümçiligi üçin çykdy

2011. 6

Ilkinji UV tekiz printer YC2513 senagat önümçiligi üçin çykdy

2012. 3

Ntek halkara satuw topary döredildi.

2012. 6

Gum partlaýjy maşyn çykdy

2012

Şanhaýda we Guan Guangzhououda APPP EXPO we SIGN CHINA 2012 gatnaşdy

2013

Ykdysady bazara çykmak üçin YC2513H seriýaly sanly printerleri üstünlikli çykardy

2014

Seiko 1020 kelleli uly formatdaky UV printer YC2513S önümçilige başlady

2015.3

Seiko 1024GS kelleli YC2513GS seriýaly printeri täzeläň

2015

Lighteňil agramly UV sanly printer YC1016 çykaryldy, şahsylaşdyrylan UV sanly bazara girdi.

2016

“Toshiba” sanly printerleri bolan YC2513T seriýaly printerler çykdy

2017

APPP EXPO 2013-de görkezilen Ricoh GEN5 seriýaly UV printeri çykaryldy

2018

Köp wezipeli çap etmek üçin YC2500HR gibrid UV printerlerini çykaryň

2018

YC3321R printerini rulon bilen tekizlemek üçin UV gözleg we gurnama we synag

2018.9

Linyi şäherinde döredilen Tengfei Pioner seýilgähinde täze zawod

2019

“Ricoh Gen6” UV printerlerine täze ýokary tizlikli çap bazary açýar.

2020

Giň senagat işi üçin tekiz örtükli maşyn