Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

YC1016 keramiki kafel sanly çap ediji maşyn

Gysga düşündiriş:

Qualityaponlar ýokary hilli we çalt çap etmek üçin çap kellesini import etdiler.

Yalpyldawuk ýer we ýokary hilli çap etmek üçin CMYK ak we lak islege bagly

Negativeokary takyklygy üpjün etmek üçin negatiw basyş ulgamy täzelendi

PVC, köpük tagtasy, akril list we ş.m. ýaly çeýe mediany saklamak üçin vakuum düşegi.

Mahabat we bellik senagaty we bezeg pudagyndaky programmalar

Aýna, metal, keramiki plitkalar, PVX, akril, deri, plastmassa, agaç we ş.m.

Silindr çüýşeleri, aýlaw gurallary bilen çap edilýän käseler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

详情

Önümiň beýany

YC1016 tekiz UV printer UV-iň ýolbaşçylygyndaky bejerip bolýan we göni çap etmek tehnologiýasyny kabul edýär.Japaneseaponiýanyň senagat Ricoh çaphanalary bilen gelýär.“Drop-on demand piezo” elektrik çap tehnologiýasyny ulanýar we “Printhead” naprýa .eniýesini programma üpjünçiligi bilen sazlap bolýar, çap kellesinde awtomatiki arassalaýyş ulgamy, awtomatiki gury baha beriş ulgamy bar.

Çap görnüşiniň görnüşi bar: EPSON DX5 / DX7 / XP600 / TX800 / Ricoh GEN5 / GH2220 / TOSHIBA CE4M.Çap ediş mukdary 2/3/4/6/8 bolup biler. UV syýa ulanýar, adaty syýa bilen tapawutlanýar, çalt guraýar, şonuň üçin çap etmegiň tizligi çalt bolar.

1016-ny saýlamagyň köp sebäbi bar: çap kellesiniň ömri has uzyn bolar ýaly, çap kellesini goramak üçin heläkçilige garşy enjamlar;anti-statik, statiki sebäpli dörän spreýiň üstünden syýa azaltmak, çap etmegiň hilini ýokarlandyrmak., awtomatiki beýikligi ölçemek, printer çap kellesi bilen materialyň arasyndaky aralygy awtomatiki ölçäp biler.'awtomatiki, işlemek aňsat, ýogsa-da, metbugatyň galyňlygy 0-100mm, has ýokary sazlanyp bilner;LED lampa, energiýa bilen gürleşýär we iň az ýylylyk berýär, şonuň üçin bu lampa bilen enjamyň temperaturasy üýtgemez.

Köpugurly, sebäbi çap materiallary plastmassa, agaç, aýna, metallar, deri, köpük tagtasy, daş, PVX, akril, keramika, plitkalar, mermer daş we ş.m. bolup biler, ak syýa bilen 3D ýa-da kömek effektini çap edip biler. lak ýa-da ýalpyldawuk.ICC esasly reňk, egriler we dykyzlygy sazlamak ulanýar, islegiňize görä CYMKWV çap edip biler.

Highokary takyklyk bilen: 600 * 900dpi bilen 3.5PL düşýän ses;1200 * 600dpi;1200 * 900dpi;Qualityokary hilli takyklyk üçin dürli pasly Rip programma üpjünçiliginde 1200 * 1200dpi islege bagly.Umuman aýdanyňda, zawodyň goldawy, ýokary hilli we az mukdarda önümçilik işi üçin iň gowy saýlama printerdir. 

Has köp goýmalar

Biziň sergimiz we toparymyz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň